Bản quyền

Bản quyền mọi bài viết, thông tin trên XuanHong.Info đều thuộc về blog XuanHong.Info.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại XuanHong.Info nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

  • Mọi bài viết từ blog của tôi đều do chính tôi tự tao viết ra vì thế XuanHong.Info giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên XuanHong.Info vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại bài viết trên XuanHong.Info đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ XuanHong.Info” và kèm theo đường link tới bài viết gốc.
  • Hình ảnh trong bài viết chúng tôi đã đóng logo của blog vì thế khi bạn copy không được xóa đi và sửa đổi.

Nếu các bạn không tuân thủ các quy tắc trên khi sử dụng lại các bài viết từ XuanHong.Info, chúng tôi buộc lòng phải report site của các bạn lên Google DMCA.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tôi qua Email: ad.xuanhong.info@gmail.com . Xin cảm ơn!

Administrator: Xuân Hồng.

Bản quyền
Đánh giá