A. Quy định về bình luận

 • Bình luận không phù hợp và có ngôn từ thô tục, thiếu văn hóa, khích bác các commentators khác, có ý đồ chính trị, tôn giáo, sắc tộc…
 • Không đăng link spam đến website khác.
 • Không spam bài viết hay các hình thức khác.
 • Mọi Bình luận phải có độ dài từ 10 từ trở lên.
 • Nên dùng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh để bình luận.
 • Bình luận mang tính quảng cáo cá nhân mà không có nội dung liên quan đến bài viết.
 • Bình luận dạng “vô danh” có lời lẽ không phù hợp.
 • Bình luận mạo danh người khác.
 • Bình luận spams bao gồm chèn link vào Bình luận…..
 • Trong nhiều trường hợp, các Bình luận lặp đi lặp lại nhiều lần với cùng một nội dung của cùng một người như “Hay quá, cám ơn….”, hoặc các Bình luận đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm cũng sẽ bị liệt vào spam.
 • Các Bình luận cố tình dùng title của bài viết thay cho tên cũng sẽ bị liệt là một dạng spam.

B. Quy định về liên hệ

Mọi thắc mắc về bài viết, các vấn đề kỹ thuật… vui lòng gửi vào khung bình luận bên dưới các bài viết có liên quan để được giải đáp. Chúng tôi sẽ không trả lời và không có trách nhiệm trả lời những email, tin nhắn, cuộc gọi liên quan đến các vấn đề kể trên.

C. Quy định về sử dụng các nguồn tài nguyên

– Yêu cầu để lại link bài viết dưới dạng <a href=”link bài viết” rel=”dofollow”>Tiêu đề bài viết</a>

– Khi sử dụng bài viết của tôi hãy ghi nguồn nhé, đó là điều chứng tỏ mình là một người tôn trọng người khác và bản thân mình cũng làm như thế.

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.

Quy định sử dụng
Đánh giá